Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Keysight Technologies, Inc. Privacyverklaring voor klanten

Laatst bijgewerkt op 21 december 2016

Klanten zijn het kostbaarste wat Keysight bezit. We herkennen dat het opbouwen van een langdurige zakelijke relatie met u in hoge mate op vertrouwen berust. Dit vertrouwen begint met onze volledig inzet om uw privacy te respecteren en te beschermen. Deze Privacyverklaring biedt een ondubbelzinnige en duidelijke uitleg van de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

Deze Privacyverklaring behandelt de volgende onderwerpen:

  1. Soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen
  2. Hoe we persoonlijke gegevens verzamelen
  3. Hoe we de verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken
  4. Hoe we uw persoonlijke gegevens delen
  5. Hoe we uw persoonlijke gegevens opslaan, verwerken en beschermen
  6. Uw keuzemogelijkheden met betrekking tot uw persoonlijke gegevens
  7. Aanvullende informatie
  8. Wijzigingen in onze Privacyverklaring
  9. Hoe u contact opneemt met ons

Deze onderwerpen worden hieronder gedetailleerd beschreven. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de werkwijzen van derden die niet ons bezit zijn of onder onze controle vallen, inclusief, maar niet beperkt tot, alle websites, diensten en toepassingen van derden waartoe u toegang kiest via onze websites.

Opmerkingen of vragen over onze privacypraktijken kunt u sturen naar de privacyraadsman van Keysight:

1. Typen persoonlijke gegevens die we verzamelen

Persoonlijke gegevens omvatten alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, inclusief informatie die gebruikt kan worden om u, al dan niet rechtstreeks, als persoon te identificeren door een of meer feiten na te trekken die specifiek voor u zijn. Persoonlijke gegevens kunnen de volgende typen informatie omvatten:

Persoonlijke informatie: Keysight verzamelt en gebruikt persoonlijke informatie van onze klanten en potentiële klanten. Dergelijke informatie is onder andere uw naam, contactgegevens (postadres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres), factureringsgegevens, transactiegeschiedenis en creditcard- of andere financiële informatie. Het staat u vrij Keysight ook informatie te verstrekken over uw persoonlijke en professionele interesses, demografische gegevens, ervaring met onze producten en contactvoorkeuren.

Informatie over online gebruik: Keysight verzamelt en gebruikt soms ook informatie van uw online interacties met ons. Informatie over online gebruik is bijvoorbeeld uw ip-adres, grootte, type en taal van uw browser, verwijzende/laatst bekeken pagina's en url's, aantal bezoeken aan onze website en de hyperlinks die u hebt bezocht.

We kunnen de informatie die u ons via verschillende communicatie- en contactkanalen geeft, combineren zoals online verzamelde gegevens die worden gecombineerd met informatie die offline is verstrekt.

2. Hoe we persoonlijke gegevens verzamelen

Keysight verzamelt persoonlijke informatie op verschillende manieren. We verzamelen persoonlijke informatie die u naar eigen keuze op keysight.com persoonlijk, telefonisch of elektronisch aan Keysight verstrekt. Daarnaast kunnen we nu of in de toekomst persoonlijke informatie over u krijgen van derden die de informatie op wettige wijze hebben verkregen en die het recht hebben deze te delen met Keysight. We kunnen bijvoorbeeld contactinformatie krijgen via aan e-maillijstverkoper.

Keysight gebruikt cookies en andere technologieën, zoals webbakens, lokaal gedeelde objecten, lokale opslag, e-tags en JavaScript om online-gebruiksinformatie te verzamelen. Lees het beleid inzake cookies van Keysight voor meer informatie over de manier waarop Keysight deze technologieën gebruikt en welke keuzes u daarin hebt.

3. Hoe we de verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken

Gebruik van persoonlijke informatie: Keysight gebruikt uw persoonlijke informatie: (a) om uw schrijven te beantwoorden; (b) om u te helpen met het afronden van een transactie of bestelling; (c) om u op de hoogte te brengen van nieuwe informatie over diensten en voordelen; (d) om onze website af te stemmen op uw persoonlijke behoeften; (e) om u online of per e-mail reclame, promoties of nieuwsbrieven over de producten en diensten van Keysight te sturen; (f) om marktonderzoek te doen dat ons helpt beter aan de behoeften van onze klanten te voldoen; (g) om uw feedback te krijgen over producten of diensten van Keysight die u hebt aangeschaft; (h) om sollicitaties te verwerken; en (i) om betalingen en bestellingen te verwerken. Wanneer we creditcardnummers of andere financiële gegevens verzamelen, wordt dergelijke informatie gecodeerd en uitsluitend voor betalingsverwerking gebruikt; deze informatie wordt niet voor andere doeleinden bewaard.

Gebruik van online-gebruiksinformatie: Keysight verzamelt online-gebruiksinformatie om uw online ervaring te optimaliseren, met name: (a) om informatie te onthouden, zodat u die tijdens uw bezoek of de volgende keer dat u de site bezoekt, niet opnieuw hoeft in te voeren; (b) om aangepaste, gepersonaliseerde inhoud en informatie te verstrekken; (c) om de effectiviteit van onze website te controleren; (d) om samengevoegde, meetbare gegevens te controleren, zoals het aantal bezoekers, bezoekersverkeer en demografische patronen; (e) om technische problemen te diagnosticeren en te verhelpen; (f) om u te helpen met efficiënte toegang tot uw informatie nadat u zich hebt aangemeld; en (g) u online of per e-mail reclame voor de producten en diensten van Keysight te sturen.

Gebruik van gecombineerde persoonlijke gegevens: Keysight kan soms uw persoonlijke informatie combineren met online-gebruiksinformatie om een completer profiel samen te stellen van onze individuele gebruikers, zodat we onze klanten beter van dienst kunnen zijn. Deze gecombineerde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

Online reclame: We gebruiken vertrouwde derden om Keysight-reclame op andere sites te beheren. Deze partners gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw activiteiten op de Keysight-website, zodat wij u reclame kunnen aanbieden voor Keysight-producten en diensten die relevant zijn voor uw interesses. Lees voor meer informatie over cookies van derden en online reclame, het beleid inzake cookies van Keysight.

4. Hoe we uw persoonlijke gegevens delen

Persoonlijke informatie: Keysight verhuurt of verkoopt uw persoonlijke informatie niet aan derden. We maken uw persoonlijke informatie uitsluitend buiten Keysight openbaar om de volgende redenen:

Zakelijke partners van Keysight: We kunnen uw persoonlijke informatie delen met zakelijke partners van Keysight, zoals partners en tussenpersonen voor verkoop, verhuur en oplossingen voor het aanbod van Keysight-producten en -diensten en leveranciers die op ons verzoek handelen. We doen dit uitsluitend in zoverre dit nodig is voor het specifieke zakelijke partnerschap of zoals anderszins is toegestaan onder de van toepassing zijnde wetgeving. Dergelijke zakelijke partners van Keysight zijn verplicht deze informatie vertrouwelijk te behandelen en mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken dan om Keysight-producten en -diensten aan te bieden, te verkopen of te verhuren of om diensten te verstrekken op verzoek van Keysight.

Transacties op ondernemingsniveau: Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin Keysight besluit om bedrijven in bepaalde landen te verkopen, te kopen, een fusie mee aan te gaan of anderszins te reorganiseren. Een dergelijke transactie kan inhouden dat persoonlijke informatie openbaar wordt gemaakt aan mogelijke of werkelijke kopers, of dat dergelijke informatie van verkopers wordt ontvangen. Het is gebruikelijk bij Keysight om onder deze omstandigheden persoonlijke informatie uitsluitend openbaar te maken zoals toegestaan onder de van toepassing zijnde wet op gegevensbescherming en te streven naar een passende bescherming van persoonlijke informatie bij dit type transacties op ondernemingsniveau.

Juridische noodzaak: Keysight kan uw persoonlijke gegevens ook openbaar maken: (i) als we daartoe wettelijk verplicht worden; (ii) als we denken dat het nodig is om onze voorwaarden of andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen of om anderszins de rechten, het eigendom of de veiligheid van Keysight of van onze klanten te beschermen en te verdedigen; (iii) om te voldoen aan een justitiële procedure, faillissementsprocedure, gerechtelijk bevel of andere wettelijke verplichting of onderzoek door de overheid.

Uw toestemming: Keysight kan met uw voorafgaande toestemming uw persoonlijke informatie ook aan een andere externe partij openbaarmaken.

Informatie over online gebruik: We kunnen uw online-gebruiksinformatie delen: (a) op elke manier die toegestaan is voor persoonlijke informatie; en (b) met leveranciers of dienstverleners voor de doeleinden die beschreven worden in de bovenstaande paragraaf Hoe we de verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken. We kunnen gegevens ook samenvoegen of anderszins ontdoen van alle persoonlijke identificerende kenmerken en kunnen die samengevoegde, geanonimiseerde gegevens delen met derden. Samengevoegde informatie die in deze context wordt gedeeld, bevat geen persoonlijke informatie van u.

Gebruikersmateriaal: Keysight biedt u mogelijkheden om uw eigen webgebaseerde materiaal over Keysight en onze producten en diensten te genereren. Normaal gesproken wordt de persoonlijke informatie die u in dit gebruikersmateriaal verstrekt, buiten Keysight gedeeld op de hieronder beschreven manier.

Door de gebruiker gegenereerde opmerkingen: De website van Keysight kan plaatsen bevatten waar gebruikers communicaties kunnen verzenden of plaatsen, bijvoorbeeld in blogs of gebruikersforums. Alle persoonlijke informatie die u daar plaatst, wordt algemeen beschikbaar en kan worden gelezen, verzameld of gebruikt door andere gebruikers, en kan gebruikt worden om u ongewenste berichten te sturen. We zijn niet verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die u verstrekt op dergelijke openbare plaatsen.

Socialemediawidgets: De website van Keysight kan socialemediafuncties bevatten, zoals de Facebook-knop Vind ik leuk, en widgets, zoals de knop Delen, of interactieve miniprogramma's die op onze website worden uitgevoerd. Deze functies kunnen online-gebruiksinformatie verzamelen via cookies of webbakens. De socialemediafuncties en -widgets worden door een externe partner of rechtstreeks op onze website gehost. Uw interacties met deze functies worden beheerd door de privacyverklaring van het sociale-media bedrijf dat ze aanbiedt.

Aanbevelingen: Keysight plaatst soms aanbevelingen van klanten op onze website die persoonlijke informatie kunnen bevatten. We vragen toestemming van onze klanten om hun naam of andere persoonlijke informatie bij hun aanbeveling te mogen plaatsen, voordat we de aanbeveling op onze website publiceren. Als u uw aanbeveling wilt bijwerken of wilt verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via de privacyraadsman van Keysight.

5. Hoe we uw persoonlijke gegevens opslaan, verwerken en beschermen

Opslag en verwerking van uw persoonlijke gegevens: De wereldwijde organisatorische structuur van Keysight maakt de internationale overdracht van persoonlijke gegevens binnen de Keysight-bedrijvengroep noodzakelijk. Het gevolg is dat we persoonlijke gegevens kunnen overdragen aan andere landen dan het land waarin de persoonlijke gegevens oorspronkelijk waren verzameld en ze daar opslaan en verwerken. Die landen hebben mogelijk minder ruime gegevensbeschermingswetten dan het land waarin Keysight aanvankelijk de persoonlijke gegevens heeft verzameld. Keysight heeft echter overeenkomsten gesloten met en tussen Keysight-entiteiten die in andere landen actief zijn. Deze overeenkomsten bevatten standaardcontractclausules ('SCC's'), zoals gedefinieerd in de Europese gegevensbeschermingsrichtlijn (95/46/EG), om te verzekeren dat voldoende beveiligingsmaatregelen genomen zijn voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Daarom nemen we bij het overdragen van persoonlijke gegevens en het opslaan of verwerken ervan in andere landen alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te verzekeren dat uw gegevens veilig en volgens de SCC's en deze Privacyverklaring worden behandeld.

Uw persoonlijke gegevens beschermen: Keysight streeft ernaar de veiligheid en nauwkeurigheid van uw persoonlijke gegevens te verzekeren.

Veiligheid: Keysight hanteert gepaste fysieke, elektronische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen en waarborgen. Deze maatregelen volgen de algemeen geaccepteerde industrienormen, zowel tijdens de overdracht als nadat ze zijn ontvangen. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we er alles aan doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevensoverdracht naar onze website niet waarborgen.

Nauwkeurigheid: Keysight streeft ernaar uw persoonlijke gegevens accuraat te houden. We geven u toegang tot uw persoonlijke gegevens en u kunt ze eventueel controleren en corrigeren of verzoeken ze te verwijderen. Om toegang, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen, kunt u contact opnemen met de privacyraadsman van Keysight. We reageren zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op uw verzoek, en in ieder geval binnen 30 dagen. In sommige gevallen zijn we niet in staat om uw persoonlijke gegevens te verwijderen; in dat geval zullen we u dat laten weten en ook de reden geven waarom dat onmogelijk is. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, nemen we ook redelijke maatregelen om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang geven of in staat stellen correcties aan te brengen.

Gegevens die mogelijk in gevaar zijn gebracht: In het geval dat de beveiliging van de persoonlijke gegevens die wij van u in beheer hebben, geheel of gedeeltelijk in gevaar is gebracht door een inbreuk op de beveiliging, zal Keysight alle redelijke maatregelen nemen om de situatie te onderzoeken. Wanneer dit passend is, zal Keysight de personen van wie de persoonlijke gegevens in gevaar zijn gebracht, waarschuwen en mogelijk andere maatregelen nemen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten en regelgeving.

Gegevensopslag: We bewaren uw gegevens zolang uw account actief is of zolang als nodig is om u diensten te leveren. Wij bewaren en gebruiken uw gegevens waar nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

6. Uw keuzemogelijkheden met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

Het verzamelen van persoonlijke informatie afwijzen: U kunt natuurlijk weigeren om persoonlijke informatie aan Keysight te geven, maar dan kunt u mogelijk geen gebruik maken van bepaalde functies van onze website, en kunnen wij misschien niet met u communiceren over de producten en diensten van Keysight. Bovendien zijn persoonlijke gegevens mogelijk vereist om te bepalen of u recht hebt op toegang tot bepaalde beperkt toegankelijke delen van onze website.

Het verzamelen van online-gebruiksinformatie afwijzen: Uw browser of mobiele apparaat geeft u misschien de mogelijkheid om cookies te verwijderen of uit te schakelen. Denk eraan dat als u cookies uitschakelt, u veel van de functies die via de Keysight-website beschikbaar zijn, ook uitschakelt. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over de keuzes die u mogelijk hebt inzake cookies en de andere technologieën die we kunnen gebruiken om online-gebruiksinformatie te krijgen. 

E-mail van Keysight afwijzen: U kunt ervoor kiezen om marketing-e-mailberichten van Keysight af te wijzen, inclusief nieuwsbrieven en promoties, door de afmeldinstructies te volgen die in elke marketing-e-mail staan of door contact op te nemen met de privacyraadsman van Keysight. Denk er echter aan dat wanneer u zich afmeldt, u misschien ook geen e-mailberichten meer krijgt over updates, verbeteringen of speciale aanbiedingen. Als u marketing-e-mails afwijst, kunnen we u wel transactie- of dienstgerelateerde e-mails blijven sturen over onze zakelijke transacties met u, in zoverre deze nodig zijn om deze zakelijke transacties te bevestigen, uit te voeren of te beëindigen. We behouden ons ook het recht voor om voor niet-promotionele doeleinden contact met u op te nemen wanneer we dit nodig vinden, inclusief wanneer dit wettelijk wordt vereist. Als u problemen hebt bij de toepassing van uw keuzes, of als u vindt dat de keuzes die u op bepaalde websites hebt gemaakt niet gehonoreerd zijn, kunt u het afmeldformulier van Keysight gebruiken. 

Reclame afwijzen: TRUSTe  en het National Advertising Initiative  bieden u beide manieren om gerichte reclame af te wijzen (d.w.z. reclame die is afgestemd op uw interesses, gebaseerd op uw online-browsingactiviteiten) van bepaalde advertentieaanbieders. U kunt dit ook rechtstreeks afwijzen bij Google  en Adobe . Klanten in de EU kunnen de afwijzing ook via de European Interactive Digital Advertising Alliance  laten lopen. 

Wij wijzen erop dat een dergelijke afmelding niet betekent dat u geen reclame meer krijgt. U zult nog steeds algemene reclame blijven ontvangen.

Verwijdering van gebruikersmateriaal: Om Keysight te verzoeken uw gebruikersmateriaal of persoonlijke informatie van de openbare gedeelten van onze website te verwijderen, neemt u contact op met de privacyraadsman van Keysight. In sommige gevallen zijn we niet in staat om uw persoonlijke informatie te verwijderen; in dat geval zullen we u dat laten weten en ook de reden geven waarom dat onmogelijk is. Bovendien kan dergelijke informatie online beschikbaar blijven, zelfs nadat deze is verwijderd van onze website.

7. Aanvullende informatie

Andere websites: Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die websites of diensten gebruiken die gekoppeld zijn van of naar de website van Keysight, inclusief de informatie of inhoud van die websites of diensten. Denk eraan dat wanneer u een koppeling gebruikt om buiten de website van Keysight te gaan, onze Privacyverklaring niet van toepassing is op websites of diensten van derden. Keysight is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle over derden die u toegang verleent tot uw gebruikersmateriaal. Als u een website of dienst van derden gebruikt (zoals Facebook) en u geeft een dergelijke externe partij toegang tot uw gebruikersmateriaal, doet u dit op eigen risico.

Geschillen oplossen: Als u vragen of bedenkingen hebt over deze Privacyverklaring, moet u eerst contact opnemen met de privacyraadsman van Keysight. Als u een onopgelost probleem hebt inzake privacy of gegevensgebruik, dat we niet naar uw tevredenheid hebben behandeld, kunt u contact opnemen onze in de VS gevestigde aanbieder van geschillenbeslechting (gratis) op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request .

8. Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring wordt van kracht met ingang van de datum aan het begin van deze Privacyverklaring. We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring ongeacht wanneer te wijzigen door het herziene beleid op onze website te plaatsen en de laatste herzieningsdatum bij te werken. Als we een belangrijke wijziging aanbrengen in onze privacypraktijken, zullen we u per e-mail of door middel van een duidelijk zichtbare kennisgeving op onze homepage op de hoogte brengen.

9. Hoe u contact opneemt met ons

Neem voor vragen of opmerkingen over onze privacypraktijken contact op met de privacyraadsman van Keysight op:TRUSTe Privacy Certification

privacy_advocate@keysight.com

Keysight Technologies, Inc.
1400 Fountaingrove Parkway
Mailstop 1USM
Santa Rosa, CA 95403
Verenigde Staten

Tel.: (707) 577-5030