Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Contact an Expert

How to Buy or Rent

3585A Spectrum Analyzer, High Perf 20Hz-40MHz

Product Status: Obsolete | View Service Options

View Product Details

This product is no longer available

A replacement for this product is available:

Produktval och inköp

Informationsbegäran om produkter, hyres- och leasing alternativ, begagnad utrustning. Kontroll av priser och leverans, begära en offert, lägga en order, kontrollera orderstatus.

toll-free 0200 882255
hours Våra kontorstider är vardagar mellan 08.00 - 16.00

Testhouse Nordic - Keysight’s Authorized Technology Partner

Om ni vill ha en offert, göra en pris/leveransförfrågan eller redan arbetar med Testhouse Nordic för inköp av Keysight’s produkter vänligen kontakta dem på:

phone +46 8 50126050